Resurs
Byggnadsplåtslagarna i Östergötland AB är ett företag, som består av två
personer, Per Holmén och Peter Lönn, som arbetar som plåtslagare i Linköping
 med omnejd. De utför diverse plåtsarbeten i Linköping och byggnadsplåt i Linköping är en del av deras kompetensområde. Utöver detta så
arbetar Per Holmén och Peter Lönn med takrenovering i Linköping
. Detta plåtslagerit i Linköping har mer än 70 års samlad kompetens, vilket naturligtvis
gör att företaget vet vad de sysslar med och dess kunder kan vara lugna och
nöjda. De föreslår även alltid innan påbörjade projekt att få sätta sig
ned med dig som kund för att låda dig förklara så gott det bara det går så att
inga eventuellt onödiga missförstånd uppstår under projektens gång, på så sätt
så undviker man också onödiga kostnader som isåfall skulle påverkat bägge
partnerna.